Levering med fragtmand

Leveringsbetingelserne finder anvendelse via vores webshop www.homelivings.dk

 

I hvilket tidsrum levere fragtmanden?

Tidsrum for levering er som udgangspunkt fra 8-21 på hverdage. Dagen før leveringen vil det dog være muligt at modtage et kortere tidsinterval af fragtmanden. Homelivings.dk fremsender information pr. mail efter ordren er blevet bekræftet. Herudover vil fragtmanden kontakte dig ca. 30 min før ankomst på leveringsdagen.

 

Kan jeg ændre min leverings adresse? 

Det er dit ansvar at oplyse den korrekte leverings adresse, inden leveringstidspunkt aftales.

Ændring eller annullering af leveringstidspunkt eller adresse skal ske i den angivet åbningstid på webshoppen og senest 2. hverdag inden aftalte leveringsdato. Ved senere ændring/annullering er vi desværre nødt til at opkræve et nyt fragtgebyr af fragtens fulde beløb for den ændrede levering.

 

Skal jeg være hjemme ved leveringen?

Det er vigtigt, at du er hjemme i det tidsrum du har bestilt levering af dine vare. Dog kan det aftales ved booking af leveringen om fragtmanden må stille varen i tilfælde af du ikke kan være til stede ved leveringen. Dette kan dog kun aftales ved forudgående skriftlig bekræftelse med homelivings.dk. Vær opmærksom på at du overtager det fulde ansvar for varen og evt. skader, når fragtmanden har sat den af på adressen uden du er til stede.

 

Hvad hvis jeg bliver forhindret?

Har du bestilt levering og bliver forhindret i at være hjemme skal du straks kontakte homelivings.dk på mail infohomelivings@gmail.com

Hvis du ikke er hjemme på det aftalte leveringstidspunkt, opkræves et ekstra gebyr af fragtens fulde pris, for at chaufføren skal køre tilbage på lageret med varerne.

Der skal herefter betales igen betales nyt fragtgebyr for en evt. ny levering eller varen kan afhentes på homelvings.dk lager ved forudgående skriftlig aftale herom.

Ved forgæves levering påregnes minimum 2-3 hverdages ekstra leveringstid pga. gen-indlagring og ny booking hos fragtmanden.

 

Hvad hvis fragtmanden bliver forsinket?

Det kan desværre ske at fragtmanden kan blive forsinket pga. uforudsete hændelser. Fragtmanden vil i disse tilfælde kontakte dig hurtigst muligt herom og aftale med dig om leveringen stadig kan finde sted på dagen eller om der skal aftales en ny tid. 

Hvis chaufføren ikke dukker op og ikke har adviseret dig herom, så skal du straks kontakt Homelivings.dk pr. mail til kundeservice@homelivings.dk, noter "Fragtmand ikke kommet" i emnefeltet, så behandler vi din sag så snart vi ser den.

Vi yder ikke kompensation for situationer der kan betegnes som Force Majeure samt vejrlige forhold der forhindre leveringen sker i det aftalte tidsrum.

 

Hvad skal jeg gøre når jeg modtager varen?

Når fragtmanden ankommer, skal du som det første tjekke om varen og emballagen ser ud som den skal.                                                                   

Hvis emballagen er beskadiget ved levering eller bærer synlige tegn på defekt, skal du straks gøre fragtmanden opmærksom på dette og bede om der skriftligt gøres forbehold ved modtagelsen for eventuelle skader på indholdet, inden du underskriver for modtagelsen varen. I nogle tilfælde vil det være muligt at notere dette i feltet hvor du underskriver på fragtmandens tablet.

Hvis du underskriver uden at have skriftlig dokumentation på forbeholdet, vil varen blive betegnet som leveret uden skader. Så vær opmærksom!

Alternativt kan der nægtes modtagelse af varen. I dette tilfælde skal homelivings.dk straks efter afvisningen kontaktes på +45 3157 4070. Hvis vi ikke bliver informeret herom straks, vil den afviste levering blive betegnet som en forgæves levering, og der vil blive opkrævet et gebyr af den fulde fragtværdi

 

Hvad betyder levering til kantsten?

Ved leveringen til kantsten forstås der at leveringen af varerne sker til den fortovskantsten som ligger nærmest på din bolig. 

Oftest vil leveringen til kantsten blive leveret i en stor lastbil, og man skal derfor sikre sig at der er tilkørselsforhold til en lastbil tæt på din bolig. Ellers vil lastbilen komme så tæt på din bolig som muligt og leverer varerne her, selvom det kan være længere væk end nærmeste fortovskantsten.

Chaufføren stiller møblerne ved bilen, hvorfra du selv har ansvaret for at få møbler ind i boligen uden chaufførens hjælp.

Det er vigtigt at du er hjemme i det aftalte tidsinterval, så du kan kvittere for leveringen, da chaufføren ikke kan efterlade varen uden underskrift.

Ved ingen på adressen, vil chaufføren tage varerne med retur og der vil opkræves et ekstra gebyr på fragtens fulde værdi.

Det vil ikke være muligt at stille varerne på adressen hvis ikke dette skriftligt er aftalt med homelivings.dk inden fragtmanden ankommer.

 

Hvad betyder levering med indbæring?

Ved indbæring skal det forstås som at varen altid leveres altid i første tilgængelige rum i din bolig, forudsat at der er fri passage op til rummet. Dvs. du har ansvaret for at fragtmanden kan leverer varerne uhindret hele vejen fra lastbilen til det første rum.

Ved første rum forstås første rum vi møder på den anden side af din hoveddør. Ofte vil dette være entreen. Hvis ikke der er plads i entreen vil fragtmanden selv vurdere hvor det herfra vil være mest ansvarligt at placere varen.

Fragtmanden må under ingen omstændigheder leverer varen i andre rum, da der er stor risiko for skader på varen samt på dit indbo hvis varen løftes rundt inde i boligen.

 

Hvad skal jeg sørge for inden en indbæringslevering?

Inden vi leverer dine varer, bedes du sikre dig, at der er fri og uhindret adgang hele vejen fra hvor lastbilen kan parkere, til det første mulige rum i boligen. Det vil sige, at varen skal kunne passere trappeopgange, døråbninger, entre og lignende uden at den tager skade.

Hvis vi ikke kan levere varen pga. forhindret adgangsforhold, vil det være op til dig om fragtmanden skal stille varen hvor den kan komme til, eller om han skal tage den med retur.

Hvis fragtmanden skal tage varen med retur igen, vil der opkræves et fragtgebyr af den fulde fragtværdi.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på ved indbæringslevering?

Af arbejdsmiljømæssige hensyn, kan vare på over 70 kg kun leveres, hvor tekniske hjælpemidler kan anvendes – og ellers kun til fortovskanten.

Vi har desværre ikke mulighed for at udpakke eller adskille varerne på adressen.

Chaufføren(-erne) må, af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke tage deres sko af under levering af varen.

Evt. afdækning af gulv er kundens eget ansvar og skal være sket, inden chaufføren(-erne) ankommer på adressen. Homelivings.dk eller transportøren kan ikke stilles til ansvar for evt. rengøring af gulvbelægning/tæpper ved mangelfuld eller manglende afdækning.

 

Hvad hvis der sker en skade i min bolig?

Sker der ved levering skade på indbo eller bolig, skal du straks gøre fragtmanden opmærksom på dette. Tag billeder af skaderne, gerne i samarbejde med fragtmanden og noter fragtmandens navn og detaljer til en evt. forsikringssag. Noter dette på fragtbrevet eller på fragtmandens tablet inden chaufføren(-erne) forlader adressen. Herefter kontaktes homelivings.dk pr. mail infohomelivings@gmail.com

Homelivings.dk kan ikke holdes til ansvar for skader i boligen som ikke anmeldt til fragtmanden og ej er noteret skriftligt ned. Da skader på boligen ofte vil være en forsikringssag, er det vigtigt at begge parter er indforstået med at skaden er sket og der er taget dokumentation til at det kan anmeldes til forsikringen.